main banner

Tâm Pháp Thiền Viện

574 Willow Brook Rd, Bumpass, VA 23024
(804) 556-6162


Hướng dẩn đường đi đến thiền viện:

 • Từ DC:
  • lấy I-95 South.
  • Ra exit #92 vào đường VA-54 West.
  • Sau đó VA-54 West trở thành US-33.
  • Quẹo trái vào đường Willow Brook Rd (VA-635).
   => XIN CHÚ Ý: nếu dùng GPS, xin đừng vô exit #110 hay exit #104 vì chúng dẫn đường vào rừng dễ bị lạc. Chỉ vào exit #92 thôi.

 • Từ Chesapeake:
  • lấy I-64 West.
  • Lấy I-295 North.
  • Ra exit #49A để vào US-33W.
  • Quẹo trái vào đường Willow Brook Rd (VA-635).